Servery a úložiště

Servery

Správná a efektivní volba vhodného serveru(ů) je náročná úloha a její správné zvládnutí je závislé na posouzení mnoha parametrů. Jde například o typ prostředí do kterého je server implementován (fyzické nebo virtualizované prostředí), způsob jeho využití (databázový, souborový, autentizační, e-mailový…), předpokládaném operačním sytému, spouštěných aplikacích, počtu uživatelů atd. Rádi pro Vás připravíme vhodné řešení, které bude správně dimenzováno právě pro Vaši organizace a bude nabízet ideální poměr cena / požadovaný výkon a zároveň dodrží Vaše požadavky na dostupnost systémů.

Primární disková úložiště

Primární disková úložiště jsou určena k rychlému přístupu k produkčním datům, jako jsou například databáze, emaily, zpracovávané soubory (textové, zvukové, video…) atp. Pokud je výběr vhodné serveru náročná úloha tak výběr vhodného primárního úložiště nebo úložišť je úkol ještě daleko složitější.

Je nutno pečlivě zvážit celou řadu aspektů. Například jde otázky:
  • S jakým objemem dat se bude pracovat?
  • Jaký Input/Output výkon je požadován pro jednotlivé typy dat?
  • Jaké budou pravděpodobné datové nárůsty po dobu plánované životnosti úložiště?
  • Jaká je požadována dostupnost?
  • Zda-li je potřeba pokročilých funkcí jako je např. replikace, adaptivní optimalizace….?
  • Zda-li pole plní požadavky aplikací a služeb, které budou úložiště využívat?
  • Požadavky na management pole?
  • Jakým způsobem pole začlenit do stávající infrastruktury?
Atd…

Jakkoli jednotlivé body zní jednoduše, pro správnou odpověď je potřeba provést hlubokou analýzu. Naši storage inženýři jsou připraveni pro Vás takovou analýzu zpracovat a vhodné úložiště vybrat.

Zálohování

Jsme přesvědčení, že firemní data jsou tím nejcennějším majetkem Vaší společnosti. Proto klademe velký důraz na efektivní a spolehlivé zálohování. Při havárii většího rozsahu, živelné pohromě, nebo selhání lidského faktoru se bez externí zálohy mimo primární diskové úložiště prostě neobejdete. Vhodně zvolený hardware a samozřejmě i software dokáže provádět velmi rychlé a efektivní zálohy celé serverové infrastruktury a v případě problémů data opět snadno obnovit až do úrovně jednotlivých souborů. Rovněž v této oblasti jsme připraveni provést analýzu stávajícího stavu, vyslechnout Vaše požadavky v této oblasti a navrhnout Vám vhodné řešení.

Zaujali jsme Vás?

Máte zájem dozvědět se více? Neváhejte nás kontaktovat a náš specialista Vám vysvětlí veškeré možnosti řešení, které bude vyhovovat Vašim potřebám a požadavkům.

sample_1
logo

Rystol technology s.r.o.
Martinovská 31 | 723 00 Ostrava-Martinov
+420 558 274 270
info@rystol.cz
www.rystol.cz

To není vše

Nenašli jste na našich stránkách to, co jste hledali? To neznamená, že Vám neumíme pomoci. Nemůže tady být vše.

Zkuste nás kontaktovat a my uděláme vše, abychom Vám vyšli vstříc a požadavek vyřešili.

Zobrazit profil RYSTOL TECHNOLOGY S. R. O. v Ariba Discovery

Copyright © Rystol technology s.r.o.